Neuromarketing EEG

Neuromarketing EEG wykorzystuje analizę aktywności mózgu przeprowadzaną z wykorzystaniem bezinwazyjnej metody zwanej elektroencefalografią (EEG).

Systemy neuromarketingowe EEG umożliwiają rejestrację sygnałów EEG mózgu respondenta w trakcie prezentacji treści multimedialnych a następnie przeanalizowanie zgromadzonych danych.

Respondenci proszeni są o założenie na głowę prostego urządzenia rejestrującego sygnały EEG, a następnie o oglądanie materiałów multimedialnych (np. spotów reklamowych). 

W wyniku powiązania odpowiednich klatek filmowych i rejestrowanego sygnału EEG, możliwe jest skojarzenie kilku współczynników opisujących aktywność mózgu z fragmentami treści multimedialnych. Więcej na temat Neuromarketingu EEG można dowiedzieć się tutaj [Neuromarketing EEG].Brak komentarzy: