Interfejs mózg-komputer (BCI) wykorzystujący potencjał P300

   Jedną z najprostszych koncepcji interfejsów mózg-komputer jest wykorzystanie potencjału P300 (załamka P300). Użytkownik (najczęściej osoba sparaliżowana) skupia swoja uwagę na wybranym znaku na monitorze. Jeśli osoba skupiała swoją uwagę na wybranym znaku i dany znak został podświetlony, to po około 300 ms powstaje pewien charakterystyczny załamek (potencjał P300). Więcej na temat interfejsu mózg-komputer można znaleźć: http://toiowonaukowo.blogspot.com/2010/11/interfejs-mozg-komputer-bci-brain.html Zaznaczyć należy, że interfejsy należą do dość szybkich. Pokazany na poniższym filmie interfejs BCI pozwala napisanie jednego znaku (wybór z 36) w ciągu 8 sekund przy 99% skuteczności. Dzięki takim interfejsom osoba sparaliżowana ma możliwość prostej komunikacji z rodziną. Należy podkreślić, że zaprezentowany interfejs mózg-komputer P300 wykorzystuje zaledwie kilka elektrod (7) a przygotowanie do akwizycji sygnałów jest bardzo proste. Bardzo ważnym elementem systemu mózg-komputer P300 jest fakt, że nie wymaga on nauki generowania sygnałów. Praktycznie 5 minutowe przeszkolenie pozwala na swobodne pisanie. 1 znak na 8 sekund to dla wielu z nas bardzo wolno, ale dla niektórych osób sparaliżowanych to JEDYNA FORMA KOMUNIKACJI!Kluczem do zrozumienia działania interfejsu jest potencjał P300. Mózg inaczej reaguje na bodziec na który spoglądał uzytkownik. Na poniższym rysunku uśrednione czasy odpowiedzi po bodźcu.
"Poprawny" niebieski kolor na wykresie przedstawia odpowiedź P300. Wywołany jest on bodźcem, podświetloną literą na która patrzył uzytkownik. Natomiast "Niepoprawny" to odpowiedzi od innych liter. Na które uzytkoniek nie patrzył.

Więcej na ten temat można znaleźć w pracy http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=3343&dirids=1


Brak komentarzy: