Optymalizacja doboru okien czasowych do przetwarzania sygnału EEG w interfejsach mózg-komputer

Ważnym parametrem dla interfejsów asynchronicznych (BCI) jest dobór szerokości okna z którego ma nastapić ekstrakcja cech. Poniższa prezentacja omawia przeprowadzone ekspserymenty i wskazuje na najlepszy dobór paramatrów okien dla interfejsu mózg-komputer. Poniżej zaprezentowano sposób generowania cech z wielokanałowego zpaisu sygnału EEG.Całość prezentacji  można pobrać: Interfejs mózg-komputer asynchronioczny (pdf)


Brak komentarzy: